Media Coverage Of UOBAM Vietnam
Ngân hàng UOB Việt Nam bắt tay UOBAM Việt Nam triển khai sản phẩm đầu tư (Cafef, 28/11/2022)

Ngân hàng United Overseas Việt Nam (UOB Việt Nam) và Công ty cổ phần Quản lý quỹ UOB Asset Management Việt Nam (UOBAM Việt Nam) đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ, nhằm triển khai các sản phẩm đầu tư của Công ty UOBAM Việt Nam đến với khách hàng của Ngân hàng UOB Việt Nam.

Trong khuôn khổ hợp tác, khách hàng của Ngân hàng UOB Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam (UVEEF) do UOBAM Việt Nam quản lý.

Quỹ UVEEF là quỹ mở cổ phiếu đầu tiên trên thị trường tài chính Việt Nam sử dụng việc đánh giá các chuẩn mực ESG (Environmental – Môi trường, Social - Trách nhiệm xã hội, Governance - Quản trị doanh nghiệp) song song với những tiêu chuẩn phân tích nền tảng cơ bản thông thường để lựa chọn cổ phiếu đầu tư. Quỹ UVEEF sẽ đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu đầu ngành, có nền tảng cơ bản vững mạnh, tiềm năng tăng trưởng tốt và được xếp hạng ESG cao. Những yếu tố này hỗ trợ sự phát triển bền vững của các công ty, từ đó góp phần gia tăng giá trị đầu tư của Quỹ UVEEF.

Ngân hàng UOB Việt Nam bắt tay UOBAM Việt Nam triển khai sản phẩm đầu tư - Ảnh 1.

Ông Fred Lim, Giám đốc cấp cao Khối Ngân hàng Bán lẻ, Ngân hàng UOB Việt Nam và Bà Thiều Thị Nhật Lệ, Tổng Giám đốc UOBAM Việt Nam ký Biên bản ghi nhớ hợp tác. Buổi lễ kí kết được chứng kiến bởi lãnh đạo cấp cao của hai bên.

Nhờ vào sự hợp tác này, khách hàng của Ngân hàng UOB Việt Nam sẽ có thể dễ dàng mở tài khoản giao dịch tại UOBAM Việt Nam và được đảm bảo đầy đủ quyền lợi như một nhà đầu tư trực tiếp tại UOBAM Việt Nam, theo các chính sách của Ngân hàng UOB Việt Nam và UOBAM Việt Nam.

Ông Victor Ngo, Tổng Giám đốc, Ngân hàng UOB Việt Nam, cho biết, "Là một tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính có trách nhiệm, chúng tôi cam kết tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của các khách hàng cũng như cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động. Bằng việc cung cấp cho khách hàng những sản phẩm đầu tư bền vững thông qua thoả thuận hợp tác chiến lược với UOBAM Việt Nam, chúng tôi không những giúp khách hàng đầu tư hiệu quả mà còn thông qua đó tạo nên những tác động tích cực đến môi trường, xã hội và các thế hệ tương lai".

Về phía UOBAM Việt Nam, bà Thiều Thị Nhật Lệ, Tổng Giám đốc, cho biết, "Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Ngân hàng UOB Việt Nam để triển khai những giải pháp đầu tư mới dành cho khách hàng. Quan hệ hợp tác chiến lược này thể hiện cam kết của cả hai bên trong việc mang đến những giải pháp đầu tư tài chính hiệu quả và bền vững với giá trị tiềm năng cao hơn cho các nhà đầu tư tại Việt Nam. Chúng tôi hy vọng sẽ triển khai nhiều hơn các giải pháp đầu tư tương tự trong thời gian tới và giúp khách hàng của chúng tôi phát triển thịnh vượng trong hành trình đầu tư."

Ánh Dương