Press Releases

CBTT v/v bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ

08/01/2018

Công ty CP Quản lý Quỹ VAM Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư và Quý đối tác về việc bổ nhiệm ông Lê Thành Hưng giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ của Công ty từ ngày 8/01/2018 theo Quyết định Tổng Giám đốc số 0118_VAMVN/QĐ-TGĐ. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

CBTT v/v thay đổi Kế Toán Trưởng

21/12/2017

Công ty CP Quản lý Quỹ VAM Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư và Quý đối tác về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bảo Uyên giữ chức Kế Toán trưởng của Công ty từ ngày 21/12/2017 theo Quyết định Tổng Giám đốc số 1017_VAMVN/QĐ-TGĐ. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

CBTT v/v miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ

27/11/2017

Công ty CP Quản lý Quỹ VAM Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư và Quý đối tác về việc miễn nhiệm Bà Bùi Thị Anh Thảo thôi giữ chức Trưởng ban Kiểm soát nội bộ của Công ty từ ngày 27/11/2017 theo Quyết định Tổng Giám đốc số 1017_VAMVN/QĐ-TGĐ. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF

CBTT v/v miễn nhiệm Kế Toán Trưởng

27/11/2017

Công ty CP Quản lý Quỹ VAM Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư và Quý đối tác về việc miễn nhiệm Bà Bùi Thị Anh Thảo thôi giữ chức Kế Toán trưởng của Công ty từ ngày 27/11/2017 theo Quyết định Tổng Giám đốc số 0917_VAMVN/QĐ-TGĐ. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. Icon  Read more

Icon  Download PDF