Press Releases

Thông báo thay đổi điều lệ công ty

04/06/2015

Thông báo thay đổi điều lệ công ty Icon  Read more

Icon  Download PDF

Thông báo về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

16/07/2014

Ngày 01 tháng 07 năm 2014, Tổng Giám đốc ban hành quyết định bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng mới là Bà Mai Thạch Thảo. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Thông báo về việc miễn nhiệm vị trí kế toán trưởng

01/07/2014

Ngày 01 tháng 07 năm 2014, Tổng Giám đốc ban hành quyết định miễn nhiệm vị trí Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng của Bà Bùi Thị Anh Thảo, đồng thời chuyển vị trí công tác sang Phòng Đầu Tư, giữ chức danh Chuyên viên Phân tích Đầu tư. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Annoucement of New service

20/05/2014

19th May 2014. VAM (Vietnam) is pleased to annouce that we have been approved by State Securities Commission (SSC) to provide the Securities Investment Advisory service to our valued customers, pursuant to the Amemdment License to Business and Operation Registration of Fund Management Company No.11/GPĐC-UBCK, effective on the date of signing. Icon  Read more

Icon  Download PDF