Press Releases

Bổ nhiệm người công bố thông tin

28/10/2013

Ngày 28 tháng 10 năm 2013, Tổng Giám đốc ban hành quyết định bổ nhiệm Bà Bùi Thị Anh Thảo là người công bố thông tin của công ty. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Annoucement of changing of Company Name

21/08/2013

From 21st August 2013, VIPC Fund Management JSC has changed the name with VAM Vietnam Fund Management JSC Icon  Read more

Icon  Download PDF

Announcement of changing of Head Office Address

11/07/2013

From 11th July 2013, VIPC has moved to the new address office. Icon  Read more

Icon  Download PDF

Thông báo về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

15/01/2013

Ngày 15 tháng 01 năm 2013, Tổng Giám đốc ban hành quyết định bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng mới là Bà Bùi Thị Anh Thảo. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Icon  Read more

Icon  Download PDF