Press Releases

Icon  Download PDF

CBTT v/v thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị

Công ty CP Quản lý Quỹ VAM Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư và Quý đối tác về việc thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị. Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.