Press Releases

Icon  Download PDF

CBTT v/v thay đổi Tổng Giám đốc

Công ty CP Quản lý Quỹ VAM Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư và Quý đối tác về việc thay đổi Tổng Giám đốc công ty. Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.