Press Releases

Icon  Download PDF

CBTT v/v chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu.

Công ty CP Quản lý Quỹ VAM Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư và Quý đối tác về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% vốn điều lệ của Công ty theo Quyết định số 680/QĐ-UBCK do Phó Chủ tịch Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 11 tháng 08 năm 2015. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.