Press Releases

Icon  Download PDF

Thông báo việc chấm dứt Hợp đồng Lao động ngày 29/10/2021 giữa Công ty và người có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin thông báo việc chấm dứt Hợp đồng Lao động ngày 29/10/2021 với bà Trần Phạm Minh Nhã là người có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ. Xin vui lòng xem chi tiết trong tài liệu đính kèm.