Press Releases

Icon  Download PDF

Công bố thông tin về việc thôi giữ vị trí Giám đốc Đầu tư

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) xin công bố việc ông Lê Thành Hưng thôi giữ vị trí Giám đốc Đầu tư của Công ty kể từ ngày 26/04/2022. Xin vui lòng xem chi tiết trong tài liệu đính kèm.