Media Coverage Of UOBAM Vietnam
NewsImage

Quỹ mở sẽ là hướng đi tương lai (Tạp Chí Chứng Khoán, 10 Feb 2011)

TCCK phỏng vấn Ông Nguyễn Xuân Minh Tổng Giám Đốc CtyQLQ Vietnam Asset Management Ltd (VAM)... Icon  Read more

NewsImage

“Điều ước” của các quỹ đầu tư trong năm mới (Vn Economic Times, 9 Feb 2011)

Dù nhìn nhận sẽ gặp khó khăn do tình hình kinh tế vĩ mô còn biến động, nhưng không ít quỹ đầu tư vẫn giữ cái nhìn lạc quan. Xin giới thiệu những nhận định và kỳ vọng của họ đối với năm mới... Icon  Read more

NewsImage

Clip for Hongleong Vietnam Fund's invetors

Hongleong Vietnam Fund at the end of 2010. Icon  Read more

NewsImage

Cuộc “đỡ giá” của các quỹ đầu tư chỉ số (Đầu tư Chứng khoán Online, 21 Dec 2010)

Vốn ngoại vào TTCK Việt Nam thông qua sự hiện diện trực tiếp của các quỹ, tổ chức đầu tư và các cá nhân. Một hình thức khác là các NĐT quốc tế ủy thác đầu tư qua các định chế tài chính quốc tế có mặt tại Việt Nam. Nhưng gần đây, có một dòng chảy ngầm của vốn ngoại diễn ra mạnh mẽ dưới hình thái quỹ đầu tư theo chỉ số (ETF). Nhận diện được hình thái này có thể giúp NĐT nội địa giải mã phần nào giao dịch bất thường của khối ngoại thời gian qua... Icon  Read more