Media Coverage Of UOBAM Vietnam
NewsImage

Biến động tỷ giá ảnh hưởng thế nào đến nhà đầu tư ngoại (NDHMoney.vn, 11 Nov 2010)

Khi tỷ giá biến động nhiều thì các nhà đầu tư nước ngoài sẽ ngần ngại hơn trong việc bỏ tiền vào thị trường Việt Nam"... Đó là chủ đề đáng chú trong cuộc phỏng vẫn giữa chúng tôi với Tổng giám đốc Quỹ Vietnam Asset Management (VAM. Icon  Read more