Media Coverage Of UOBAM Vietnam
NewsImage

Cuộc “đỡ giá” của các quỹ đầu tư chỉ số (Đầu tư Chứng khoán Online, 21 Dec 2010)

Vốn ngoại vào TTCK Việt Nam thông qua sự hiện diện trực tiếp của các quỹ, tổ chức đầu tư và các cá nhân. Một hình thức khác là các NĐT quốc tế ủy thác đầu tư qua các định chế tài chính quốc tế có mặt tại Việt Nam. Nhưng gần đây, có một dòng chảy ngầm của vốn ngoại diễn ra mạnh mẽ dưới hình thái quỹ đầu tư theo chỉ số (ETF). Nhận diện được hình thái này có thể giúp NĐT nội địa giải mã phần nào giao dịch bất thường của khối ngoại thời gian qua... Icon  Read more

NewsImage

Biến động tỷ giá ảnh hưởng thế nào đến nhà đầu tư ngoại (NDHMoney.vn, 11 Nov 2010)

Khi tỷ giá biến động nhiều thì các nhà đầu tư nước ngoài sẽ ngần ngại hơn trong việc bỏ tiền vào thị trường Việt Nam"... Đó là chủ đề đáng chú trong cuộc phỏng vẫn giữa chúng tôi với Tổng giám đốc Quỹ Vietnam Asset Management (VAM. Icon  Read more