Media Coverage Of UOBAM Vietnam
NewsImage

Quản lý quỹ ngoại thâm nhập thị trường nhà đầu tư đại chúng (Đầu tư chứng khoán, 18 Feb 2014 )

Vào thời điểm tháng 4/2012 khi công ty quản lý quỹ nội là VIPC đang lỗ lũy kế hơn nửa số vốn điều lệ 33 tỷ đồng thì một nhóm nhà đầu tư ngoại xuất hiện. Những câu chuyện như vậy đang âm thầm diễn ra tại thời điểm này. Icon  Read more

NewsImage

Cơ hội để ngành quỹ chuyển mình (Tạp chí Chứng khoán Xuân Giáp Ngọ tháng 1+2/2014)

Đối với các Công ty Quản Lý Quỹ (CtyQLQ) và Quỹ Đầu tư chứng khoán, năm 2013 không phải là năm thành công về lợi nhuận. Tuy nhiên, đây là năm có nhiều điểm sáng về sản phẩm mới với sự tăng trưởng về số lượng các quỹ mở... Icon  Read more

NewsImage

Năm 2014, rủi ro cho nhà đầu tư không chuyên (Đầu tư chứng khoán, Tháng 01 năm 2014)

(ĐTCK) TTCK năm 2014 sẽ tốt hơn năm 2013, nhưng vẫn còn những bất ổn, tiềm ẩn rủi ro lớn đối với các nhà đầu tư cá nhân không chuyên. Icon  Read more

NewsImage

Sẽ có thêm sản phẩm quỹ mở của Việt Nam (Tạp chí Chứng khoán, Tháng 12 năm 2013)

Sự trầm lắng của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong những năm gần đây, ngoài những tác động từ bên ngoài thì vẫn có nhiều nguyên nhân xuất phát từ những hạn chế trong nội tại thị trường. Một trong số đó là sự thiếu đồng đều về chất lượng cũng như chưa đa dạng về chủng loại của sản phẩm, hàng hóa trên TTCK. Icon  Read more