Media Coverage Of UOBAM Vietnam
NewsImage

Opportunity rising - The Asset, Volume 14 Number 6, Jun 2012

Growth has been a key trend for Vietnam and its economy for many years," asserts Nguyen Xuan Minh, CEO of Vietnam Asset Management (VAM), a fund manager primarily engaged in public and private equity investment and advisory services. At present, all of VAM's investments are in the country. Icon  Read more

NewsImage

Kỷ niệm 12 năm hoạt động thị trường chứng khoán (Tạp chí Chứng khoán Việt Nam, tháng 7/2012)

Tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực trong năm 2012 như lạm phát đã chậm lại, tỷ giá ổn định,… cộng thêm giá trị cổ phiếu của nhiều CtyNY trên thị trường trở nên khá hấp dẫn so với thị trường khác trong khu vực đã làm cho nhà ĐTNN quay trở lại với thị trường Việt Nam. Icon  Read more

NewsImage

Thị trường chứng khoán chưa cần tái cấu trúc (Đầu tư chứng khoán, tháng 7/2012

Tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam được cho là cần thiết và đúng hướng, sẽ mang lại nhiều cơ hội cho các thành viên, trong đó có các công ty quản lý quỹ. Nhưng ở một góc độ khác, ông Nguyễn Xuân Minh, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Vietnam Asset Management Limited (VAM) lại cho rằng không cần tái cấu trúc trong thời gian này. Icon  Read more

NewsImage

Để vốn ngoại liên tục vào Việt Nam (Thời báo Kinh tế Việt Nam, số 179 + 180, tháng 7/2012)

12 năm hiện diện của thị trường chứng khoán (TTCK ) Việt Nam cũng là chừng ấy thời gian, các tổ chức và cá nhân nhà đầu tư nước ngoài đã và đang để lại lại dấu ấn và vai trò không thể thiếu. Icon  Read more