Media Coverage Of UOBAM Vietnam
UOBAM Vietnam - Most Innovative Asset Management Company in Vietnam - Global Business Outlook Award 2023

Công ty Quản lý Quỹ UOB Asset Management tự hào nhận giải thưởng Most Innovative Asset Management Company tại Việt Nam do Tổ chức Global Business Outlook bình chọn năm 2023

UOB Asset Management Việt Nam tự hào giành được Giải thưởng danh giá Most Innovative Asset Management Company (Công ty Quản lý tài sản Sáng tạo nhất) tại Việt Nam do Tổ chức Global Business Outlook bình chọn năm 2023.

Giải thưởng này minh chứng cho nỗ lực không ngừng của UOBAM Việt Nam trong việc đưa ra các sản phẩm đầu tư sáng tạo trong năm 2023 giúp tạo ra lợi thế cạnh tranh trong ngành tại thị trường quản lý quỹ Việt Nam và khu vực.

*Tổ chức Global Business Outlook đã đánh giá thành công rất nhiều công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong ngành, bao gồm: Ngân hàng, Bảo hiểm, Quản lý tài sản, Môi giới, Công nghệ, Bất động sản và Khách sạn giúp phản ánh sự đổi mới, thành tích, chiến lược, những thay đổi tiến bộ và đầy cảm hứng đang diễn ra trong Cộng đồng Doanh nghiệp Toàn cầu; công nhận các công ty thuộc mọi quy mô, nổi bật trong các lĩnh vực chuyên môn cụ thể và xuất sắc trong lĩnh vực tương ứng

 Link