Media Coverage Of UOBAM Vietnam
Quỹ ngoại giảm dần đà tăng trưởng (Đầu tư chứng khoán, 27 Sep 2013)

Các quỹ ngoại đang giảm dần đà tăng trưởng sau hơn 7 tháng tăng trưởng liên tục từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, kì vọng ở một số quỹ về triển vọng thị trường vẫn lớn.